...

 

کلاه قرمزی : معذرت از ته دل !
مجری : چرا نمیری خونه ؟

کلاه قرمزی : آخه دلم تنگ میشه ...
مجری : تنهایی ؟

کلاه قرمزی : آهی ( آره ) !
مجری : منم تنهام؛ همه فکر میکنن فامیل من شهرستانن... یعنی خودم اینجوری گفتم...ولی منم هیشکس رو ندارم، عین تو ... !

کلاه قرمزی: کاشکی من دایناسورت بودم !

 

"فکرشو بکنین...گاهی آدم ها به یک دایناسور نیاز دارن!!"

 

 

پ.ن:

دیر زمانیست

خدا را در آغوش فشرده ام!

من سالها در بهشت می زیسته ام

بی تردید ، بی دلهره ،  بی عذاب کار های نکرده

من سالهاست که دیگر...

به گناه اعتقادی ندارم...!

 

 

 

/ 36 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر*

دلم تنگه.... انقدر که دیگه گریه ها بی اثر شده... مثل اینکه باید به جهنم هم غبطه بخورم...

امیر*

نیمه گم شده ی دیگری ، به اشتباه تمام من شده بود ! [گل]

امیر*

واقعا هم بی انتها هست هر چی که توش غم باشه

آمد

هرروز منظور بود [نیشخند]

آمد

منظور هر روز بود [نیشخند]

معين

قول داده اَم... گاهـــﮯ... هَر اَز گاهـــﮯ... فانـــوس یـــادَت را... مـیـاטּ ایـטּ کوچه ها بـﮯ چراغ و بـﮯ چلچلـﮧ، روشَـטּ کنَم... خـیـالـت راحـَــــت! مَــטּ هَمـاטּ منـــَــم... هَنــوز هَم دَر ایـن شَبهاے بـﮯ خـواب و بـﮯ خاطـــِره... میـاטּ ایـن کوچــﮧهاے تـاریـک پَـرســﮧ مـیـزَنـــَم... اَمـا بــﮧ هـیــچ سِــــتــــاره*ے دیـگـَـرے سَـلام نَـخـواهـــَـم کَــرد... خـــیـــالَـــت راحَـــــت ..

shima

گآهــے ڪــﮧ בلـَـم اَز زنــدگـــے سیــر میشـَــوَב ... בلــَم میـפֿــوآهَـــב تــآ سَقــفـ ـ ـ ـ آسمـــآטּ پــَروآز ڪُنَـــمـ ـ ـ ـ وَ رویـَشــ ـ ـ בرآزبـڪـشـَـمـ ـ ـ (!!) آرامــ ـ ـ وَآســـوבهـ ــ... مثلــِ مآهـــے פــوضــمــآטּ ڪـﮧ چَنــב روزیـسـتــ ـ ـ روے آبــ ـ ـ פֿوابیــבهـ اَستـــ ـ ـ ـ

ناهید خاله

دلم هوس یک دوست قدیمی کرده یک رفیقِ شش دانگ یک آرامِ دل ، کسی که امتحانش را در رفاقت پس داده و دیگر محک زدن و زیر و رو کردنی در کار نباشد رفیقی که... من نگویم و او بشنود...... بخندم و حجــم بغضم را در خنده ام ببیند... رفیقی که بگویمش برو ، اما بماند که نرود ، وقتی ماندنش آرامم می کند...