# حسین_منزوی
گلوله ای را به یاد ندارم که به نیّت پوست نازک آزادی شلیک شده باشد و سرانجام به قصد شقیقۀ دژخیم کمانه نکرده باشد   چاقویی را ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 23 بازدید